0320 - 264500 info@bos-ggz.nl

Werkwijze

Het eerste gesprek bestaat uit het kennismaken en het vaststellen van uw hulpvraag.

Tijdens het gesprek volg ik uw proces en de onderwerpen die u inbrengt.

In het tweede consult nemen we testen af zodat we een goed beeld krijgen van de achterliggende problematiek , de persoonlijkheidseigenschappen en de manier waarop u met problemen omgaat. Tijdens het derde consult bespreken we de testgegevens. Vanuit de testgegevens zal ik een behandelplan voor u opstellen en dit plan in het derde gesprek met u bespreken.

De behandeling begeleid ik vanuit de oplossingsgerichte benadering.

Verder werk ik met diverse technieken en behandelingsmethoden. Tijdens de consulten maak ik een mix van deze technieken en methodes zodat die aansluit bij uw behoefte en persoonlijke problematiek.

Tijdens de afronding zal ik de behandeling met u evalueren.

Verder zal ik u tijdens de behandeling regelmatig vragen om een korte vragenlijst in te vullen.

Dit in het kader van de kwaliteitsbewaking en de effectmeting.

 • Cognitieve (gedrags)-therapie
 • Aandachtgerichte cognitieve therapie
 • Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Focusing (Gendlin)
 • MBCT (Mindfulness based cognitieve therapie)
 • Mindful exposure
 • EMDR (eye-movement desensitisation and reprocessing)
 • Relatietherapie/systeemtherapie
 • Inzichtgevende therapie
 • RET(rationeel-emotieve therapie)
 • Inquiry Based Stress Reduction ( IBSR)
 • speltherapie voor kinderen
 • Ehealth als aanvulling

blauwe-lelie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.