0320 - 264500 info@bos-ggz.nl

Tarieven en Vergoedingen 2017

 

Vergoeding voor behandeling van volwassenen vanuit de basisverzekering

Vergoeding van psychologische zorg voor volwassenen valt onder de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de kosten vallen wel onder het verplichte eigen risico.

Voor vergoeding van de kosten door uw verzekeraar is een verwijsbrief nodig van uw huisarts, met daarop vermeld dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft.

De rekening wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, u heeft er geen omkijken naar.

De praktijk heeft voor 2017 contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.
Een overzicht hiervan vind u hier.

Verder is er aparte extra vergoeding geregeld via het Zilveren Kruis voor behandeling van clienten met een christelijke achtergrond. En via Menzis is speciale vergoeding geregeld voor de behandeling van vluchtelingen.

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met een lichte, tot matig ernstige psychische stoornis.

Op basis van de door de overheid vastgestelde criteria bepaalt de psycholoog of u (of uw kind) op grond van de diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk behandeltraject van de GB-GGZ bij uw klachten passen. Afhankelijk van de zorgvraagzwaarte kiest de psycholoog een van de volgende behandeltrajecten:

GB-GGZkortmaximaal294minuten.
GB-GGZmiddelmaximaal495minuten.
GB-GGZintensiefmaximaal750minuten.
GB-GGZchronischmaximaal753minuten.
Binnen de duur van het gekozen behandeltraject vallen uiteraard de consulten, maar ook: het opmaken van het behandelplan, de verslaglegging, de administratie, het overleg met huisarts, telefonisch- en emailcontact, consultatie van specialisten etc.

 

Als uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-IV stoornis die onder de verzekerde zorg valt, dan kan de intake bij uw verzekeraar gedeclareerd worden als ‘onvolledig behandeltraject’. U kunt besluiten voor eigen rekening behandeld te worden. Wilt u dat niet, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts. Mogelijk kan dan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding van de huisarts (POH-GGZ) of het maatschappelijk werk.

Volgens de declaratieregels van de NZA wordt er tevens een onvolledig traject gedeclareerd als er 1 of 2 consulten zijn geweest. Elke zorgverzekeraar heeft eigen tarieven voor de diverse trajecten, en deze worden vaak jaarlijks aangepast. Uw eigen zorgverzekeraar kan u informatie geven over de concrete tarieven voor de GBGGZ.

Worden alle psychische klachten vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Belangrijk hierbij is de vraag: wat is de hoofdklacht? Als de voornaamste klacht een werk-, relatie- of aanpassingsprobleem is, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als het probleem onderdeel is van een stoornis binnen de DSM-IV, dan vindt wel vergoeding plaats. Een DSM IV stoornis waarvan de NZa aangegeven heeft dat de behandeling daarvan wel vergoed wordt is bijvoorbeeld een paniekstoornis, een gegeneraliseerde angststoornis, een depressie, een posttraumatische stresstoornis (ptss), een somatoforme stoornis, een emotie regulatiestoornis en nog diverse  andere DSM IV stoornissen.

Als tijdens de intake blijkt dat de behandeling van uw klachten niet vergoed wordt door de verzekering , dan kan de intake bij uw verzekeraar gedeclareerd worden als onvolledig behandeltraject ( 2 sessies).  Overigens worden  de meeste  behandelingen, zowel voor volwassenen als kinderen, bij Bos Psychologiepraktijk vergoed, respectievelijk door uw zorgverzekeraar of door de gemeente.

Overstap naar andere zorgaanbieder en vergoeding

Vergoeding voor behandelingen van kinderen

Ben u woonachtig in de gemeente Lelystad en heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, of een beschikking van de gemeente, dan wordt de behandeling van uw kind vergoed door uw gemeente.

Eigen risico 2016

Geestelijke gezondheidszorg valt onder het verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar. Het eigen risico geldt in principe voor alle vormen van zorg uit de basisverzekering, met uitzondering van zorg van de huisarts, verloskundige en kraamzorg. Voor kinderen geldt er geen eigen risico. Voor kinderen er is volledige vergoeding van de behandeling.

Informatie voor cliënten die overstappen naar een andere behandelaar in de generalistische basis ggz

Bent u dit jaar overgestapt naar een andere behandelaar in de generalistische basis ggz (GB GGZ)? Dan kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Als uw vorige behandeling is gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, kan het zo zijn dat uw zorgverzekeraar dezelfde behandeling bij een nieuwe zorgaanbieder niet vergoedt. Voor meer informatie klikt u hier.

Particuliere tarieven 2016

Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg en voor behandeling zonder verwijzing bedraagt:

  • Individueel consult: 94 euro (45 minuten contacttijd)
  • Dubbel consult: 188 euro (90 minuten contacttijd)

U ontvangt zelf de factuur, met het verzoek om deze binnen 14 dagen te betalen.

Een aantal verzekeraars biedt vergoeding voor psychologische hulp bij aanpassingsstoornissen en bij relatie- en werkproblemen (burn out). Informeer daarvoor bij uw zorgverzekeraar. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering valt buiten uw eigen risico.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Bos Psychologiepraktijk Flevoland vind u hier.

 

error: Waarschuwing: De inhoud is beschermd!!